Detail produktu

Synchronizační zařízení pro vysokorychlostní kameru

SVOBODA, P. ČUDEK, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Synchronizační zařízení přijímá data z inkrementálního kodéru. je řízeno čítačem pulsů ZX340 a vlastním TTL obvodem. Spuštění kamery je realizováno pomocí (vstupního - spouštěcího) TTL pulsu ze synchronizačního zařízeni, který na vzestupné hraně spustí obrazovou sekvenci na požadovaném místě. Díky synchronizaci lze pořídit přesně zahájenou a ukončenou sekvenci snímků bez nadbytečných dat.

Klíčová slova

vysokorychlostní kamera, synchronizační puls, synchronizace

Datum vzniku

3. 11. 2008

Umístění

laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www