Detail produktu

Zařízení pro přípravu vzorků

SVOBODA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Leštící aparatura pro přípravu vzorků k experimentálnímu studiu tenkých mazacích filmů je založena na servomotoru (který je řízen programovatelným měničem frekvence, což umožňuje libovolnou změnu otáček) a třech satelitech rozmístněných na obvodu po 120st. Satelity jsou navrženy tak, že každý satelit obsahuje 4 kuličky a tyto satelity se otáčejí kolem osy motoru a kolem vlastní osy rotace (obr. 3), tímto je vyvozován leštící pohyb. Satelity mají rezervoár pro leštící pastu, která za chodu spolu s leštícím kotoučem (umístněným v horním víku) leští ocelové kuličky. Aparatura je zkonstruována jako jednoduchá stavebnice, což umožňuje v případě potřeby (výměnou dílů) snadný přechod k leštění vzorků o jiných rozměrech.

Klíčová slova

leštění, leštící aparatura

Datum vzniku

5. 12. 2007

Umístění

A2/423

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www