Detail produktu

Vysokohodnotné betony s metakaolinem

BROŽOVSKÝ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

beton s přídavkem 10% metakaolinu se vyznačuje vyšší pevností v tlaku než beton bez jeho přídavku. jeho pevnosti v tlaku jsou vyšší i v agresivních prostředích cca o 13%. Hodnoty pH obou vysokohodnotných betonů (B0 i BMK10) se ani po 12 měsících uložení v jednotlivých chemicky agresivních prostředích téměř nemění a udržují se na hodnotách pH nad 11,9. Ve vzorcích vysokohodnotných betonu B0 (bez metakaolinu) a BMK (s metakaolinem) byla zjištěna přítomnost kalcitu, portlanditu, ettringitu a kalciumhydrosilikátu. U vzorku B0 (bez metakaolinu) se po 12 měsících uložení v kapalném prostředí síranů objevily minerály monosulfátu a sádrovce a v kapalném prostředí chloridů byla zjištěna přítomnost Friedlovy soli (C3A.3CaCl2.15H2O).

Klíčová slova

beton, metakaolin

Datum vzniku

15. 11. 2007

Umístění

D237

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek