Detail produktu

Model soustrojí spalovací motor-asynchronní generátor pro statické modelování chodu v SW Dynast

Baxant, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o počítačový model pro simulaci v prostředí DYNAST chod asynchronního generátoru se spalovacím motorem, libovolný počet válců. Tento model umožňuje zkoumat poměry při nerovnoměrném chodu spalovacího motoru, resp. chování generátoru při kývavém momentu na hřídeli spalovacího motoru.

Klíčová slova

Spalovací motor, asynchronní generátor, simulace, Dynast

Datum vzniku

21. 3. 2006

Umístění

CZ

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek