Detail publikace

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

MARTON, D. STARÝ, M.

Originální název

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

Anglický název

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

Typ

různé

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Stanovení zásobního objemu nádrže, je jednou z dílčích úloh vodohospodářského řešení nádrží. To spolu s určením objemu retenčního prostoru, potřebného k zadržení povodňových průtoků a řešení objemu prostoru stálého nadržení, slouží jako podklad pro navrhování a provozování nádrží. Prvotním podkladem pro správný návrh funkčních prostor nádrží, jsou detailní informace o přítoku vody do nádrže. Právě měření průtoků v měrných profilech toku je zatíženo celou řadou náhodných chyb. Chyby měření jsou popsány nejistotami měření, které mohou mít vliv na stanovení výsledku měření průtoků, stejně jako na výslednou velikost funkčních objemů nádrží.

Anglický abstrakt

Stanovení zásobního objemu nádrže, je jednou z dílčích úloh vodohospodářského řešení nádrží. To spolu s určením objemu retenčního prostoru, potřebného k zadržení povodňových průtoků a řešení objemu prostoru stálého nadržení, slouží jako podklad pro navrhování a provozování nádrží. Prvotním podkladem pro správný návrh funkčních prostor nádrží, jsou detailní informace o přítoku vody do nádrže. Právě měření průtoků v měrných profilech toku je zatíženo celou řadou náhodných chyb. Chyby měření jsou popsány nejistotami měření, které mohou mít vliv na stanovení výsledku měření průtoků, stejně jako na výslednou velikost funkčních objemů nádrží.

Klíčová slova

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

Klíčová slova v angličtině

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.

Vydáno

26. 11. 2009

Místo

Brno, Česká republika

Strany od

1

Strany do

19

Strany počet

19

BibTex

@misc{BUT68334,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý}",
  title="VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE",
  year="2009",
  pages="1--19",
  address="Brno, Česká republika",
  note="miscellaneous"
}