Detail publikace

Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn

ADÁMEK, J. HEŘMÁNKOVÁ, V. JURÁNKOVÁ, V. JURÁNEK, P.

Originální název

Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn

Český název

Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vhodnost používání příměsí druhu II (pucolán nebo latentní hydraulické příměsi) může být prokázána buď Evropským technickým osvědčením nebo příslušnou národní normou, které se výslovně odkazují na používání příměsi pro výrobu betonu dle ČSN EN 206-1 (čl. 5.2.5). Mezi příměsi druhu II patří létavý popílek odpovídající EN 450 nebo křemičitý úlet podle pr EN 13263. V současné době energetické zdroje ve stále větším množství vyrábí typ popílku a popele jako produktů fluidního spalování. Výsledným produktem tohoto typu spalování je směs popela z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla, produktů reakce popelovin s oxidem vápenatým a nespáleného paliva. Teplota spalování bývá nižší než při klasickém spalování. Při spalování se odebírá fluidní popílek z prostoru ohniště, je označován jako ložový a popílek létavý se odebírá z elektrostatických odlučovačů. Vlastnosti obou těchto popílků se zásadně liší. Ložový popílek je hrubší, např. popílek z TŽ Třinec obsahuje zrna až do velikosti 8 mm. S použitím tohoto typu popílku jako příměsi do betonu druhu II nejsou zdaleka tak rozsáhlé zkušenosti jako s popílky z klasického spalování. Při řešení dílčí etapy v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR byly sledovány některé vlastnosti betonů, v nichž bylo 20, 30 a 50% hmotnosti drobného přírodního kameniva nahrazeno létavým, příp. ložovým fluidním popílkem. V tomto příspěvku jsou prezentovány výsledky sledování vlivu použití těchto popílků na velikost smršťování a dotvarování betonů a porovnávány s betonem bez popílku.

Český abstrakt

Vhodnost používání příměsí druhu II (pucolán nebo latentní hydraulické příměsi) může být prokázána buď Evropským technickým osvědčením nebo příslušnou národní normou, které se výslovně odkazují na používání příměsi pro výrobu betonu dle ČSN EN 206-1 (čl. 5.2.5). Mezi příměsi druhu II patří létavý popílek odpovídající EN 450 nebo křemičitý úlet podle pr EN 13263. V současné době energetické zdroje ve stále větším množství vyrábí typ popílku a popele jako produktů fluidního spalování. Výsledným produktem tohoto typu spalování je směs popela z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla, produktů reakce popelovin s oxidem vápenatým a nespáleného paliva. Teplota spalování bývá nižší než při klasickém spalování. Při spalování se odebírá fluidní popílek z prostoru ohniště, je označován jako ložový a popílek létavý se odebírá z elektrostatických odlučovačů. Vlastnosti obou těchto popílků se zásadně liší. Ložový popílek je hrubší, např. popílek z TŽ Třinec obsahuje zrna až do velikosti 8 mm. S použitím tohoto typu popílku jako příměsi do betonu druhu II nejsou zdaleka tak rozsáhlé zkušenosti jako s popílky z klasického spalování. Při řešení dílčí etapy v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR byly sledovány některé vlastnosti betonů, v nichž bylo 20, 30 a 50% hmotnosti drobného přírodního kameniva nahrazeno létavým, příp. ložovým fluidním popílkem. V tomto příspěvku jsou prezentovány výsledky sledování vlivu použití těchto popílků na velikost smršťování a dotvarování betonů a porovnávány s betonem bez popílku.

Rok RIV

2003

Vydáno

22.05.2002

Nakladatel

TU v Košiciach - stavebná fakulta

Místo

Košice

ISBN

80-7099-816-4

Kniha

VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Edice

10. sekcia: Stavebné materiály

Číslo vydání

1.

Strany od

9

Strany do

12

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT5767,
 author="Jiří {Adámek} and Věra {Heřmánková} and Vlasta {Juránková} and Pavel {Juránek}",
 title="Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn",
 annote="Vhodnost používání příměsí druhu II (pucolán nebo latentní hydraulické příměsi) může být prokázána buď Evropským technickým osvědčením nebo příslušnou národní normou, které se výslovně odkazují na používání příměsi pro výrobu betonu dle ČSN EN 206-1 (čl. 5.2.5). Mezi příměsi druhu II patří létavý popílek odpovídající EN 450 nebo křemičitý úlet podle pr EN 13263.
     V současné době energetické zdroje ve stále větším množství vyrábí typ popílku a popele jako produktů fluidního spalování. Výsledným produktem tohoto typu spalování je směs popela z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla, produktů reakce popelovin s oxidem vápenatým a nespáleného paliva. Teplota spalování bývá nižší než při klasickém spalování. Při spalování se odebírá fluidní popílek z prostoru ohniště, je označován jako ložový a popílek létavý se odebírá z elektrostatických odlučovačů. Vlastnosti obou těchto popílků se zásadně liší. Ložový popílek je hrubší, např. popílek z TŽ Třinec obsahuje zrna až do velikosti 8 mm. S použitím tohoto typu popílku jako příměsi do betonu druhu II nejsou zdaleka tak rozsáhlé zkušenosti jako s popílky z klasického spalování.
     Při řešení dílčí etapy v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR byly sledovány některé vlastnosti betonů, v nichž bylo 20, 30 a 50% hmotnosti drobného přírodního kameniva nahrazeno létavým, příp. ložovým fluidním popílkem. V tomto příspěvku jsou prezentovány výsledky sledování vlivu použití těchto popílků na velikost smršťování a dotvarování betonů a porovnávány s betonem bez popílku.
",
 address="TU v Košiciach - stavebná fakulta",
 booktitle="VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou",
 chapter="5767",
 edition="10. sekcia: Stavebné materiály",
 institution="TU v Košiciach - stavebná fakulta",
 year="2002",
 month="may",
 pages="9",
 publisher="TU v Košiciach - stavebná fakulta"
}