Detail publikace

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

MARTON, D. STARÝ, M.

Originální název

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

Anglický název

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

Typ

kapitola v knize

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Stanovení zásobního objemu nádrže, je jednou z dílčích úloh vodohospodářského řešení nádrží. To spolu s určením objemu retenčního prostoru, potřebného k zadržení povodňových průtoků a řešení objemu prostoru stálého nadržení, slouží jako podklad pro navrhování a provozování nádrží. Prvotním podkladem pro správný návrh funkčních prostor nádrží, jsou detailní informace o přítoku vody do nádrže. Právě měření průtoků v měrných profilech toku je zatíženo celou řadou náhodných chyb. Chyby měření jsou popsány nejistotami měření, které mohou mít vliv na stanovení výsledku měření průtoků, stejně jako na výslednou velikost funkčních objemů nádrží. Pomocí programovacího jazyku FORTRAN byl vypracován software zapracovávající vliv nejistot průtoků reálné průtokové řady do množiny náhodě vygenerovaných průtokových řad. Dále byly k softwaru připojeny generátory umělých průtokových řad, které generují umělé řady na základě náhodných řad. Zpracováním náhodných a umělých průtokových řad pak software vypočte velikosti zásobního objemu nádrže s požadovanou nejistotou měření průtoků průtokových řad.

Anglický abstrakt

Stanovení zásobního objemu nádrže, je jednou z dílčích úloh vodohospodářského řešení nádrží. To spolu s určením objemu retenčního prostoru, potřebného k zadržení povodňových průtoků a řešení objemu prostoru stálého nadržení, slouží jako podklad pro navrhování a provozování nádrží. Prvotním podkladem pro správný návrh funkčních prostor nádrží, jsou detailní informace o přítoku vody do nádrže. Právě měření průtoků v měrných profilech toku je zatíženo celou řadou náhodných chyb. Chyby měření jsou popsány nejistotami měření, které mohou mít vliv na stanovení výsledku měření průtoků, stejně jako na výslednou velikost funkčních objemů nádrží. Pomocí programovacího jazyku FORTRAN byl vypracován software zapracovávající vliv nejistot průtoků reálné průtokové řady do množiny náhodě vygenerovaných průtokových řad. Dále byly k softwaru připojeny generátory umělých průtokových řad, které generují umělé řady na základě náhodných řad. Zpracováním náhodných a umělých průtokových řad pak software vypočte velikosti zásobního objemu nádrže s požadovanou nejistotou měření průtoků průtokových řad.

Klíčová slova

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

Klíčová slova v angličtině

VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.

Rok RIV

2009

Vydáno

26. 11. 2009

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978 80 248 2091 0

Kniha

Technické listy 2009

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

2

Strany počet

2

BibTex

@inbook{BUT55213,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý}",
  title="VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE",
  booktitle="Technické listy 2009",
  year="2009",
  address="Brno, Česká republika",
  series="1",
  edition="1",
  pages="1--2",
  isbn="978 80 248 2091 0"
}