Detail publikace

Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti

TRČKA, T. KOKTAVÝ, P.

Originální název

Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti

Anglický název

Problems of electromagnetic and acoustic emission signals transformation into the frequency domain

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Aplikace mechanické zátěže na elektricky nevodivé pevné látky má za následek vznik mikrotrhlin uvnitř zatěžovaných materiálů. Vznik těchto trhlin je doprovázen generováním signálů elektromagnetické (EME) a akustické (AE) emise. Pomocí vhodně navržené měřicí aparatury lze tyto signály snímat a poté dále zpracovávat. Takto získané signály se dají rozdělit podle tvaru časového průběhu signálu EME do několika specifických skupin. Jedna z těchto skupin je charakteristická tlumeným kvaziharmonickým průběhem signálu EME, kdy stěny trhliny konají po jejich rozevření právě tento typ tlumeného pohybu. Je tedy možné provést spektrální analýzu těchto signálů, což může přinést další důležité informace o tvorbě trhliny a jejím časovém vývoji. Tento článek se zabývá problematikou související se spektrální analýzou těchto náhodných nestacionárních signálů a předkládá také metodiku, navrženou právě pro tuto specifickou skupinu signálů.

Anglický abstrakt

Aplikace mechanické zátěže na elektricky nevodivé pevné látky má za následek vznik mikrotrhlin uvnitř zatěžovaných materiálů. Vznik těchto trhlin je doprovázen generováním signálů elektromagnetické (EME) a akustické (AE) emise. Pomocí vhodně navržené měřicí aparatury lze tyto signály snímat a poté dále zpracovávat. Takto získané signály se dají rozdělit podle tvaru časového průběhu signálu EME do několika specifických skupin. Jedna z těchto skupin je charakteristická tlumeným kvaziharmonickým průběhem signálu EME, kdy stěny trhliny konají po jejich rozevření právě tento typ tlumeného pohybu. Je tedy možné provést spektrální analýzu těchto signálů, což může přinést další důležité informace o tvorbě trhliny a jejím časovém vývoji. Tento článek se zabývá problematikou související se spektrální analýzou těchto náhodných nestacionárních signálů a předkládá také metodiku, navrženou právě pro tuto specifickou skupinu signálů.

Klíčová slova

mikrotrhliny; EME; AE; spektrální analýza; PSD; MATLAB

Klíčová slova v angličtině

micro-cracks; EME; AE; spectral analysis; PSD; MATLAB

Autoři

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.

Rok RIV

2010

Vydáno

28. 2. 2010

Nakladatel

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky

Místo

Olomouc

ISSN

0447-6441

Periodikum

Jemná mechanika a optika

Ročník

55

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

57

Strany do

59

Strany počet

3

BibTex

@article{BUT49222,
  author="Tomáš {Trčka} and Pavel {Koktavý}",
  title="Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti",
  journal="Jemná mechanika a optika",
  year="2010",
  volume="55",
  number="2",
  pages="57--59",
  issn="0447-6441"
}