Detail publikace

Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu

SALAJKA, V. KANICKÝ, V. HRADIL, P.

Originální název

Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu

Anglický název

Analysis of free vibrations of a twelve-storey panel building

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V rámci úkolu s cílem prozkoumat mezní možnosti výpočtů dynamického chování technologických konstrukcí a staveb vystavených nestacionárnímu dynamickému zatížení technickou seizmicitou se provedl výběr typických stavebních konstrukcí, jejichž dynamická analýza výpočtem, doplněná experimenty, by mohla přispět k obecnějším závěrům z řešení úkolu. Se zřetelem k dané úrovni vstupních informací se úlohy v prvním přiblížení řeší globálně s deterministickým přístupem, s použitím linearizovaných výpočtových modelů

Anglický abstrakt

Natural frequencies and normal modes of vibration of a twelve-storey panel building have been computed using a detailed computation model based on finite element method. Influence of additional storey floor masses on natural frequencies and normal modes has been analyzed. Changes of natural frequencies and normal modes due to change of the subsoil stiffness has been determined

Klíčová slova v angličtině

Analysis, free vibrations, twelve-storey panel building

Autoři

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P.

Rok RIV

2005

Vydáno

1. 9. 2005

Nakladatel

Vysoká škola báňská

Místo

Ostrava

ISSN

1213-1962

Periodikum

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Ročník

2005

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

171

Strany do

174

Strany počet

4

BibTex

@article{BUT45861,
  author="Vlastislav {Salajka} and Viktor {Kanický} and Petr {Hradil}",
  title="Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu",
  journal="Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava",
  year="2005",
  volume="2005",
  number="2",
  pages="171--174",
  issn="1213-1962"
}