Detail publikace

MODELOVÁNÍ VSTUPNÍCH HYDROLOGICKÝCH PODKLADŮ ZATÍŽENÝCH NEJISTOTU MĚŘENÍ V SYSTÉMU STANIC

MARTON, D. BANOT, P.

Originální název

MODELOVÁNÍ VSTUPNÍCH HYDROLOGICKÝCH PODKLADŮ ZATÍŽENÝCH NEJISTOTU MĚŘENÍ V SYSTÉMU STANIC

Anglický název

MODELING OF INPUT HYDROLOGICAL DATA AFFECTED BY MEASUREMENT UNCERTAINTY IN THE SYSTEM OF GAUGE STATION

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá problematikou modelování průměrných měsíčních průtoků v systému stanic (měrných průfilů). Průtokové řady použité pro řešení jsou zatíženy vstupní nejistotou měření. Zavedením nejistoty měření při stanovení hodnoty průtoků, je vytvořeno náhodné pole průtoků kolísající kolem reálného průtoku. Sledovaná veličina je pak definována jako interval možných výskytů. Sestavením prostředku modelujícího chod průtoků systémem stanic vytvoříme vhodný podklad pro výpočty zásobní funkce vodohospodářských soustav.

Anglický abstrakt

The theme of this article is abou average monthly discharge modeling in the system of measure stations.Discharge series used for solution are task with uncertainty of measurement. Implementation uncertainty of measurement into the discharge determination is created a random array of discharges fluctuating around the value of real discharge. The observe magnitude is defined as posible values interval. Model witch distribute the discharge series in the system of measure station is posible to use for calculation of supply function in the water-management system.

Klíčová slova

Průměrný měsíční průtok, systém měrných stanic, nejistoty měření, zásobní funkce, vodohospodářská soustava

Klíčová slova v angličtině

Average monthly discharge, system of measure stations, uncertainty of measurement, supply function, the water-management system

Autoři

MARTON, D.; BANOT, P.

Rok RIV

2011

Vydáno

4. 2. 2011

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4232-0

Kniha

Sborník anotací Juniorstav 2011

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT36826,
  author="Daniel {Marton} and Patrik {Banot}",
  title="MODELOVÁNÍ VSTUPNÍCH HYDROLOGICKÝCH PODKLADŮ ZATÍŽENÝCH NEJISTOTU MĚŘENÍ V SYSTÉMU STANIC",
  booktitle="Sborník anotací Juniorstav 2011",
  year="2011",
  number="1",
  pages="1--5",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4232-0"
}