Detail publikace

Genrování umělých průtokových řad s uvažováním vlivu nejistot reálných průtokových řad

MARTON, D. STARÝ, M.

Originální název

Genrování umělých průtokových řad s uvažováním vlivu nejistot reálných průtokových řad

Anglický název

Generation of synthetic discharge series, talking into account the impact of uncertainties of real discharge series

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem práce bylo vytvoření algoritmu pro zpracování vstupních hydrologických podkladů zatížených nejistotami, které jsou nutné k řešení zásobních objemů vodohospodářských nádrží. Sestavením daného algoritmu bylo vytvořeno propojení mezi generátorem náhodných reálných průtokových řad a generátory umělých průtokových řad. Dále byl proveden výpočet vedoucí k stanovení velikostí zásobního objemu nádrže z náhodných průběhů reálných a umělých průtokových řad.

Anglický abstrakt

The goal was to create an algorithm for processing the input of hydrological bases loaded uncertainties, which are necessary to deal with storage volumes of water tanks. Drawing algorithm that was created links between the random flow series of real and artificial flow series generators. Further calculation was performed to determine the size of a leading stock tank volume of random histories of real and synthetic flow series.

Klíčová slova

Nejistoty měření, zásoní objem, metoda Monte Carlo

Klíčová slova v angličtině

Uncertainty impact, stotage capacity, Monte Carlo method

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.

Rok RIV

2010

Vydáno

27. 5. 2010

Nakladatel

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost

Místo

Praha 2010

ISBN

978-80-02-02260-2

Kniha

Wokshop Adopfa Patery 2010 Extrémní hydrologické jevy v povodích

Číslo edice

1

Strany od

149

Strany do

154

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT36142,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý}",
  title="Genrování umělých průtokových řad s uvažováním vlivu nejistot reálných průtokových řad",
  booktitle="Wokshop Adopfa Patery 2010 Extrémní hydrologické jevy v povodích",
  year="2010",
  number="1",
  pages="149--154",
  publisher="Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost",
  address="Praha 2010",
  isbn="978-80-02-02260-2"
}