Detail publikace

Dielektrická charakterizace sodné soli karboxymetylcelulózy

LIEDERMANN, K. PALAI-DANY, T. HOLCMAN, V.

Originální název

Dielektrická charakterizace sodné soli karboxymetylcelulózy

Anglický název

Dielectric characterisation of the natrium salt of carboxymethylcellulose

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá zkoumáním dielektrického spektra NaCMC s molekulární hmotností 0,55.10^6 v širokém rozsahu teplot a frekvencí. Dielektrické spektrum je dáno součtem jednoho vodivostního procesu a dvou relaxačních procesů s rozdílnými aktivačními energiemi; relaxační proces na nižších frekvencích je dán pohyby karboxymetylových skupin, zatímco relaxační proces na vyšších frekvencích je dán mezivrstvovou polarizací.

Anglický abstrakt

Dielectric studies of NaCMC with molecular weight 0.55 x 10^6 in a broad temperature and frequency range are presented. The observed dielectric spectrum is interpreted as a sum of a conduction process and two relaxation processes with different activation energies, the low-frequency relaxation being due to correlated reorientations of carboxymethyl groups and the high-frequency relaxation being brought about by interfacial polarization.

Klíčová slova

neuváděla se

Klíčová slova v angličtině

not requested

Autoři

LIEDERMANN, K.; PALAI-DANY, T.; HOLCMAN, V.

Rok RIV

2010

Vydáno

22. 9. 2010

Nakladatel

Nakladatel'stvo STU v Bratislave

Místo

Bratislava, Slovensko

ISBN

978-80-227-3366-3

Kniha

18th International Conference DISEE 2010 Dielectric and Insulating Systems In Electricl Engineering - Proceedings, September 22 - 24, Demänovská Dolina, Slovensko

Edice

2010

Číslo edice

1

Strany od

101

Strany do

104

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT35825,
  author="Karel {Liedermann} and Tomáš {Palai-Dany} and Vladimír {Holcman}",
  title="Dielektrická charakterizace sodné soli karboxymetylcelulózy",
  booktitle="18th International Conference DISEE 2010 Dielectric and Insulating Systems In Electricl Engineering - Proceedings, September 22 - 24, Demänovská Dolina, Slovensko",
  year="2010",
  series="2010",
  number="1",
  pages="101--104",
  publisher="Nakladatel'stvo STU v Bratislave",
  address="Bratislava, Slovensko",
  isbn="978-80-227-3366-3"
}