Detail publikace

ZMĚNY MIKROSTRUKTURY ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ A JEJICH SVAROVÝCH SPOJŮ

ŠOHAJ, P.

Originální název

ZMĚNY MIKROSTRUKTURY ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ A JEJICH SVAROVÝCH SPOJŮ

Anglický název

THE CHANGES OF A MICROSTRUCTURE OF CREEP-RESISTANT STEELS AND THEIR WELD JOINTS

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Prezentovány jsou výsledky studia strukturní stability žáropevných ocelí jejich heterogenních svarových spojů. Byly studovány mikrostrukturní změny spoje 316Ti/P92 během žíhání za teplot 500 - 1050 C po dobu 16 - 1000 hodin. Během vysokoteplotní expozice difunduje uhlík ve směru gradientu termodynamické aktivity za vzniku oduhličené a nauhličené oblasti v okolí svarového rozhraní. Redistribuce uhlíku má za následek změny mechanických vlastností v okolí svarového rozhraní způsobené změnami fázového složení.

Anglický abstrakt

The paper presents results of study of structural stability of creep-resistant steels and their dissimilar weld joints. The microstructural changes of the 316Ti/P92 weld joint during annealing at temperatures of 500 - 1050 C and 16 - 1000 hours were examined. During high temperature exposure, carbon diffuses in the direction of its chemical potential gradient and carbon enriched and carbon depleted zones are formed in the weld interface area. Redistribution of carbon causes changes of mechanical properties in the weld interface area through changes of phase composition.

Klíčová slova

žáropevné oceli, heterogenní svarové spoje

Klíčová slova v angličtině

creep-resistant steels, dissimilar weld joints

Autoři

ŠOHAJ, P.

Rok RIV

2010

Vydáno

3. 12. 2010

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-02-4

Kniha

Výceúrovňový design pokrokových materiálů sborník doktorské konference 2010

Číslo edice

1.

Strany od

93

Strany do

98

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT35133,
  author="Pavel {Šohaj}",
  title="ZMĚNY MIKROSTRUKTURY ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ A JEJICH SVAROVÝCH SPOJŮ",
  booktitle="Výceúrovňový design pokrokových materiálů sborník doktorské konference 2010",
  year="2010",
  number="1.",
  pages="93--98",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87434-02-4"
}