Detail publikace

Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad

MARTON, D. STARÝ, M.

Originální název

Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad

Anglický název

Uncertainty impact for links of real discharge series moon average discharges for generating of artificial discharges series

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Jedním ze základních podkladů pro návrh a provoz nádrží jsou informace o přítoku vody do nádrže charakterizovaného reálnou průtokovou řadou. Stanovení členů reálných průtokových řad, je zatíženo řadou chyb náhodné povahy. Problematika teorie chyb vytvořila základ pro zavedení pojmu nejistot měření. Nejistoty měření můžeme chápat jako interval hodnot okolo výsledku měření průměrného měsíčního průtoku. Za použití metod Monte - Carlo je možno generovat náhodné průběhy reálné průtokové řady, tzv. náhodné řady. Z náhodných reálných řad můžeme následné generovat náhodné průběhy umělých průtokových řad použitím metody LNAR(q).

Anglický abstrakt

By one of solve and operate reservoirs are information about values of influen water Qi to the reservoir that are described by real discharge series. Assessment links of real discharge series are loaded by series of random errors. The theory of measuring errors is based on uncertainty of measurement. Uncertainty of measurement can be followed on values interval arend measuring results of the average moon discharge. Using Monte - Carlo method we can generate random continuance real discharge series (random series). Out of random series we can generate random courses of artificial discharge series using LNAR(Q) model.

Klíčová slova

Nejistota, reálná průtoková řada, umělá průtoková řada

Klíčová slova v angličtině

Uncertainty, Real Discharge Series, Artificial Discharge Series

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.

Rok RIV

2009

Vydáno

20. 4. 2009

Nakladatel

CERM

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Kniha

XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

121

Strany do

124

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT33267,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý}",
  title="Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad",
  booktitle="XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků",
  year="2009",
  series="1",
  number="1",
  pages="121--124",
  publisher="CERM",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-629-4"
}