Detail publikace

Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad

MARTON, D.

Originální název

Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad

Anglický název

UNCERTAINTY IMPACT FOR ALLOCATION LINK OF REAL DISCHARGE SERIES MOON AVERAGE DISCHARGES AT GENERATING OF SYNTHETIC DISCHARGE SERIES

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek pojednává o vlivu nejistot při stanovení členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků a jejich následnému použití pro generování umělých průtokových řad. Nejistoty jsou chápány jako interval možných výskytů kolem střední hodnoty pozorované veličiny. Pomocí metody Monte - Carlo byla generována množina náhodných průtoků kolem reálné hodnoty průměrného měsíčního průtoku. Posloupnosti náhodných průtoků následně vytvořily náhodné řady průměrných měsíčních průtoků zatížených zmíněnou nejistotou měření. Náhodné řady sloužily jako vstupní hodnoty pro generování umělých průtokových řad, přičemž umělé průtokové řady byly generovány pomocí AR a ARMA metod. Na závěr byly z náhodných a umělých průtokových řad vypočteny velikosti zásobního objemu nádrže.

Anglický abstrakt

The article is considered of determination influence of uncertainty real discharge series average monthly discharge and theirs next using for generating of synthetic discharge series. Uncertainty of measurement are taken as values interval around means of observed magnitudes. Using Monte - Carlo method was generated set of random discharges around real values of average monthly discharge. Sequence of random discharges consequently made a random series of average monthly discharge loaded by Uncertainty of measurement. Random series served as a input data to generating synthetic discharge series, whereas synthetic discharge series was created by AR and ARMA methods. In conclusion from random and synthetic discharge series was calculated values of reservoir storage capacity.

Klíčová slova

Nejistoty měření, reálná průtoková řada, umělá průtoková řada

Klíčová slova v angličtině

UNCERTAINTY IMPACT, REAL DISCHARGE SERIES, SYNTHETIC DISCHARGE SERIES

Autoři

MARTON, D.

Rok RIV

2009

Vydáno

10. 11. 2009

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-88907-70-1

Kniha

Sborník konference mladých hydrologou

Strany od

1

Strany do

12

Strany počet

12

BibTex

@inproceedings{BUT33135,
  author="Daniel {Marton}",
  title="Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad",
  booktitle="Sborník konference mladých hydrologou",
  year="2009",
  pages="1--12",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-88907-70-1"
}