Detail publikace

Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže

MARTON, D.

Originální název

Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže

Anglický název

Uncertainty impact for allocation link of real discharge series moon average discharges for reservoir storage capacity values

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá stanovením vlivu nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže. Uvedený postup, založený na metodě Monte - Carlo umožňuje generovat množinu náhodných průtokových řad průměrných měsíčních průtoků a následně stanovit odpovídající množinu realizací vypočtených zásobních objemů nádrže. Pravděpodobnostní vyhodnocení této množiny umožňuje objektivněji stanovit hledanou hodnotu zásobního objemu nádrže se zadanou pravděpodobností překročení

Anglický abstrakt

The article is considered of determination influence of uncertainty real discharge series avarage mothly discharge on calculated values of storage capacity of reservoir. This process is based on metod Monte- Carlo. This allows generate set of random discharge series of avarage mothly discharge and determinate appropriate set of realisation calculated storage capacity of reservoir. Stochastic interpretation this set of provides for determine wanted storage capacity of reservoir with dated up stochastic overrun.

Klíčová slova

Nejistoty měření, průměrný měsíční průtok, reálná průtoková řada, náhodné řady, zásobní objem nádrže.

Klíčová slova v angličtině

Uncertainty of measuring, avarage monthly discharge, real discharge series, random series, storage capacity of reservoir.

Autoři

MARTON, D.

Rok RIV

2008

Vydáno

30. 10. 2008

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-88907-64-0

Kniha

Zborník súťažných prác mladých odborníkov

Strany od

1

Strany do

11

Strany počet

11

BibTex

@inproceedings{BUT27310,
  author="Daniel {Marton}",
  title="Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže",
  booktitle="Zborník súťažných prác mladých odborníkov",
  year="2008",
  pages="1--11",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-88907-64-0"
}