Detail publikace

Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results

NOVOTNÝ, J. KANICKÝ, V. SALAJKA, V. ŠTĚPÁNEK, P.

Originální název

Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

angličtina

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá seizmickou analýzou vybraných stavebních konstrukcí provozované jaderné elektrárny Dukovany s použitím výpočtového modelu určeného pro aplikaci programu ANSYS. Model zahrnuje komplex všech vzájemně vázaných stavebních konstrukcí hlavního výrobního bloku. Seizmická odezva konstrukcí byla stanovena s použitím metody spekter odezvy. Na základě získaných výsledků byly navrženy realizovatelné úpravy konstrukcí, zvyšující jejich seizmickou odolnost. Návrhy byly ověřeny seizmickou analýzou s použitím základových akcelerogramů. V příspěvku se posuzují vlivy modelování jak konstrukce, tak jejího seizmického buzení na spolehlivost závěrů z výpočtů.

Klíčová slova

Seismic analysis, concrete structures, modeling

Autoři

NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.

Rok RIV

2006

Vydáno

11. 5. 2006

Místo

Brno, ČR

ISBN

80-214-3164-4

Kniha

Dyna 2006

Strany od

229

Strany do

237

Strany počet

9

BibTex

@inproceedings{BUT25202,
  author="Jiří {Novotný} and Viktor {Kanický} and Vlastislav {Salajka} and Petr {Štěpánek}",
  title="Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results",
  booktitle="Dyna 2006",
  year="2006",
  pages="229--237",
  address="Brno, ČR",
  isbn="80-214-3164-4"
}