Detail publikace

Aplikace metody frekvenční inspekce (FI) na vzorky cementového tmele různé pórovitosti

KUSÁK, I. TREBULÁKOVÁ, P. SMETANOVÁ, L.

Originální název

Aplikace metody frekvenční inspekce (FI) na vzorky cementového tmele různé pórovitosti

Anglický název

Application method frekvence inspection (FI) on samples case-hardened cement various porosity

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Aplikace metody frekvenční inspekce (FI) na vzorky cementového tmele různé pórovitosti. Ověření výsledků získaných pomocí metody impedanční spektroskopie.

Anglický abstrakt

Application method frekvence inspection (FI) on samples case-hardened cement various porosity. Validation of the results obtained by the method of impedance spectroscopy.

Klíčová slova v angličtině

impedance spectroscopy

Autoři

KUSÁK, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; SMETANOVÁ, L.

Rok RIV

2006

Vydáno

29. 11. 2006

Místo

Brno

ISBN

80-7204-487-7

Kniha

Workshop 2006

Strany od

88

Strany do

92

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT25038,
  author="Ivo {Kusák} and Petra {Trebuláková} and Lenka {Smetanová}",
  title="Aplikace metody frekvenční inspekce (FI) na vzorky cementového tmele různé pórovitosti",
  booktitle="Workshop 2006",
  year="2006",
  pages="88--92",
  address="Brno",
  isbn="80-7204-487-7"
}