Detail publikace

Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny

SALAJKA, V. KANICKÝ, V. KALA, J.

Originální název

Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny

Anglický název

Dynamic Analysis of the Runner of a Francis Reversible Turbine

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek pojednává o speciálních problémech spojených s numerickou analýzou vynuceného kmitání oběžného kola Francisovy turbíny buzené tlakovými pulzacemi v kapalině. Pulzace vznikají na vtoku jako interakce rozváděcích lopat s lopatami oběžného kola. pro analýzu byl použit programový systém ANSYS. Složitý problém představuje formulace budících tlaků v závislosti na čase. Nicméně hlavní problém spočívá v přípravě vstupních dat pro analýzu vynucených vibrací, poněvadž tlakové pulzace nemohou být do výpočtu přímo zadány. Jsou ukázány výsledky z řešení skutečných úloh.

Anglický abstrakt

The paper deals with particular problems related to the numerical analysis of the forced vibration of the runner of a high-head Francis reversible turbine due to water pressure pulsations generated in the flow by interaction of guide vanes and runner blades. The ANSYS program has been used for the analysis. A difficult problem presents the proper formulation of the excitation pressure - time history. However, the main problem consists in developing input data for the analysis, as pressure pulsations cannot be directly inputted. The results of the analysis of the actual problem are presented.

Klíčová slova v angličtině

Numerical analysis, ANSYS

Autoři

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J.

Rok RIV

2006

Vydáno

20. 9. 2006

Místo

Tábor, ČR

ISBN

80-239-7764-4

Kniha

14. ANSYS Users Meeting

Strany od

75

Strany do

80

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT24759,
  author="Vlastislav {Salajka} and Viktor {Kanický} and Jiří {Kala}",
  title="Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny",
  booktitle="14. ANSYS Users Meeting",
  year="2006",
  pages="75--80",
  address="Tábor, ČR",
  isbn="80-239-7764-4"
}