Detail publikace

Posouzení rozhledny Bohdaneč z hlediska dynamického zatížení

SALAJKA, V. KANICKÝ, V. KALA, J.

Originální název

Posouzení rozhledny Bohdaneč z hlediska dynamického zatížení

Anglický název

dynamics analysis of the timber truss tower structure located near Bohdenač village

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

ČLánek popisuje dynamickou analýzu dřevěné příhradové konstrukce rozhledny situované u obce Bohdaneč. Byl proveden standadní statický výpočet a detailní dynamický výpočet od účinků větru. článek obsahuje pois provedených analýz, diskuzi výsledků dynamické analýzy větru ve směru proudu, příčné rozkmitávání a od pohybu chodců.

Anglický abstrakt

The paper describes the dynamics analysis of the timber truss tower structure located near Bohdenač village. Regular static analysis and response on dynamic wind action detailed calculations of tower was performed. Article contents description of elaborated analysis, results summary and qualifying reliability of the structure considering dynamics wind effect in direction of the flow, vortex excitation and pedestrians movement action.

Klíčová slova v angličtině

Dynamics analysis, reliability, structures

Autoři

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J.

Rok RIV

2006

Vydáno

19. 10. 2006

Místo

Bratislava, SR

ISBN

80-227-2479-3

Kniha

New trends in statics and dynamics of buildings

Strany od

173

Strany do

177

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT24754,
  author="Vlastislav {Salajka} and Viktor {Kanický} and Jiří {Kala}",
  title="Posouzení rozhledny Bohdaneč z hlediska dynamického zatížení",
  booktitle="New trends in statics and dynamics of buildings",
  year="2006",
  pages="173--177",
  address="Bratislava, SR",
  isbn="80-227-2479-3"
}