Detail publikace

Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty

SALAJKA, V. KANICKÝ, V. KALA, J.

Originální název

Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty

Anglický název

Study of the dynamics responce of suspended foot birdge

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek je věnován výhradně dynamickým posouzením lávky se zřetelem k zatížení větrem kolmo ke směru větru a na dynamické účinky pohybu chodců. Zpráva obsahuje stručný popis použitých výpočetních modelů a postupu při výpočtech, souhrn hlavních výsledků výpočtů a posouzení vybraných nosných prvků konstrukce. Všechny výpočty byly provedeny na PC s použitím profesionálního systému programů ANSYS na bázi metody konečných prvků.

Anglický abstrakt

The paper is focused on dynamics design of the foot bridge loaded by transverse wind load a pedestrian loading. Paper contain the essencial description of used comutational models, results sumarization and main load carrying parts review. All calculation Všechny výpočty byly provedeny na PC s použitím profesionálního systému programů ANSYS na bázi metody konečných prvků.

Klíčová slova v angličtině

Dynamic responce, foot bidge, wind load, pedestrian, FEM,

Autoři

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J.

Rok RIV

2006

Vydáno

19. 10. 2006

Místo

Bratislava, SR

ISBN

80-227-2479-3

Kniha

New trends in statics and dynamics of buildings

Strany od

227

Strany do

231

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT24753,
  author="Vlastislav {Salajka} and Viktor {Kanický} and Jiří {Kala}",
  title="Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty",
  booktitle="New trends in statics and dynamics of buildings",
  year="2006",
  pages="227--231",
  address="Bratislava, SR",
  isbn="80-227-2479-3"
}