Detail publikace

Kritéria stability trhliny s vrcholem na bi-materiálovém rozhraní

NÁHLÍK, L.

Originální název

Kritéria stability trhliny s vrcholem na bi-materiálovém rozhraní

Anglický název

Stability criteria of a crack terminating at the interface

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je v rámci lineární elastické lomové mechaniky (LELM) analyzovat problém trhliny šířící se v okolí rozhraní dvou elastických materiálů. Pozornost je věnována případu, kdy se vrchol trhliny nachází právě na tomto rozhraní. Je uveden obecný postup umožňující formulovat kriteria stability singulárního koncentrátoru napětí. Na jeho základě jsou navržena dvě kriteria stability: první vychází z parametrů plastické zóny před vrcholem trhliny, druhé je založeno na energetickém principu, konkrétně na modifikaci Sihova faktoru hustoty deformační energie.\ Na základě uvedených kriterií jsou formulovány podmínky pro další šíření trhliny z bi-materiálového rozhraní a odhadnuto kritické napětí nutné k šíření trhliny z jednoho materiálu do druhého.\ Je učiněno vzájemné srovnání obou kriterií navržených a diskutována vhodnost a podmínky pro jejich použití v praxi.

Anglický abstrakt

The paper deals with stability criteria for a crack propagating through the interface between two elastic materials. The results contribute to a better understanding of failure of composite materials.

Klíčová slova v angličtině

bi-material interface crack propagation

Autoři

NÁHLÍK, L.

Vydáno

2. 6. 2002

Nakladatel

FAST VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

80-214-2129-0

Kniha

Problémy lomové mechaniky II.

Strany od

54

Strany do

75

Strany počet

22

BibTex

@inproceedings{BUT24548,
  author="Luboš {Náhlík}",
  title="Kritéria stability trhliny s vrcholem na bi-materiálovém rozhraní",
  booktitle="Problémy lomové mechaniky II.",
  year="2002",
  pages="54--75",
  publisher="FAST VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="80-214-2129-0"
}