Detail publikace

Modelování vlastností specifické třídy bi-materiálových těles s ohledem na řešení úloh lomové mechaniky

BAREŠ, P.

Originální název

Modelování vlastností specifické třídy bi-materiálových těles s ohledem na řešení úloh lomové mechaniky

Anglický název

Material properties simulation of specific bi-material body class with respect to fracture mechanics problems solving

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek pojednává o problematice výpočtového modelování šíření trhliny přes rozhraní dvou elasticky identických materiálů s odlišnými hodnotami meze kluzu. Výpočty jsou založeny na metodě konečných prvků. Pro popis chování takovéto trhliny je zvolena veličina otevření kořene trhliny CTOD určená při použití osmi-uzlových izoparametrických prvků na základě velikosti složek vektoru posunutí ve 4. uzlu od vrcholu trhliny.

Anglický abstrakt

Paper deals with the problems of simulation of crack propagation through an interface between two elastically identical materials with different values of yield strength. Calculations are based on finite element method. The parameter crack tip opening displacement is chosen for the behavior description of investigated crack. Crack tip opening displacement is determined by means of displacement component on the 4. node from the crack tip in case the eight-node isoparametric elements are used for modeling.

Klíčová slova v angličtině

crack tip opening displacement, bimaterial, crack propagation

Autoři

BAREŠ, P.

Vydáno

8. 6. 2004

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

80-214-2585-7

Kniha

Problémy lomové mechaniky IV

Strany od

7

Strany do

14

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT21713,
  author="Pavel {Bareš}",
  title="Modelování vlastností specifické třídy bi-materiálových těles s ohledem na řešení úloh lomové mechaniky",
  booktitle="Problémy lomové mechaniky IV",
  year="2004",
  pages="7--14",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="80-214-2585-7"
}