Detail publikace

Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu

VANĚREK, J. DROCHYTKA, R.

Originální název

Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu

Anglický název

The analysis of wood plastics composite

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Hodnotit nové materiály lze podle několika hledisek, od hodnocení jejich fyzikálních vlastností až po vlastnosti mechanické, technologické či vlastnosti související s trvanlivostí zkoušených materiálů. V článku jsou popsány dosažené charakteristiky dřevoplastového kompozitního materiálu, z hlediska jeho mechanických vlastností, který byl vyroben a odzkoušen na pracovišti VUT v Brně, Fakultě stavební. V případě, že by materiál komplexně vykazoval dobré výsledky u všech hodnotících kritérií, a dále by byla jeho výroba efektivní s využitím odpadních surovin, měl by být tento materiál preferován před obdobnými materiály a měl by najít uplatnění v některém oboru stavebnictví.

Anglický abstrakt

Evaluation of new materials should be made according to some aspect, from their physical characteristics to mechanical or technological characteristics and according to durability aspect. In the paper are described achieved mechanical WPC characteristic, which was made in the laboratory of Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering. In the case that the new WPC material will achieve useful results in all the evaluation aspects and also its production will be effective with using waste materials, should be preferred to the similar materials in civil engineering.

Klíčová slova v angličtině

wood plstic composite

Autoři

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.

Rok RIV

2006

Vydáno

1. 6. 2006

Nakladatel

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.

Místo

Telč

ISBN

80-239-7146-8

Kniha

Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Strany od

381

Strany do

387

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT18956,
  author="Jan {Vaněrek} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu",
  booktitle="Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
  year="2006",
  pages="381--387",
  publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.",
  address="Telč",
  isbn="80-239-7146-8"
}