Detail produktu

Inteligentní SW modul iDIMASC

KRČ, R. PODROUŽEK, J. NAVRÁTIL, P. VYHLÍDAL, M. PLÁŠEK, O.

Typ produktu

software

Abstrakt

Aplikace slouží pro predikci stavu výhybky na základě naměřených signálů zrychlení pomocí natrénovaného modelu strojového učení uloženého ve formátu .pkl. Součástí aplikace je lokalizace začátku a konce lokomotivy v signálu pomocí metody klouzavých průměrů RMS. Z těchto signálů jsou dále vypočteny vstupní parametry pro predikční model. Vstupem jsou naměřené signály (ve formátu .txt nebo .dat) a jim odpovídající doplňující data z databáze ve formátu .csv. Je třeba vždy vybrat konkrétní výhybku a třídu lokomotiv (určenou například systémem TIS), pro kterou byl model natrénován. Výstupem je soubor s predikcemi pro konkrétní výhybku a třídu lokomotiv v daném čase. Tyto výsledky lze nechat rovněž zapsat přímo do databáze DISC tabulky 'vyhodnoceni' a sloupce 'PARAMETR1'. Pro dlouhodobou analýzu je důležité tyto predikce vyhodnocovat jako časovou řadu v kombinaci s událostmi jako jsou údržbové zásahy a podobně. Je využito rozhraní CLI, čímž lze tento systém zapojit přímo do procesu automatizovaného zpracování naměřených dat.

Klíčová slova

srdcovka výhybky, monitorování stavu výhybky, prediktivní údržba, strojové učení

Datum vzniku

12. 12. 2023

Umístění

https://www.fce.vutbr.cz/AIU/krc.r/turnout4-0/idimasc/index.html

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www