Detail produktu

MemoVision software

MIKLÁNEK, Š. IŠTVÁNEK, M. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software MemoVision je analytický nástroj, dostupný přes webové prostředí, pomocí kterého lze extrahovat informace z hudebních nahrávek a navzájem je porovnávat. Je rozdělen na několik modulů s oddělenou funkcionalitou (nahrávání a organizace nahrávek a dat; přehrávač interpretací a sledování struktury a relevance; vizualizace). Software je specializovaný na různé interpretace stejné hudební skladby. Ty lze do softwaru nahrát včetně potřebných metadat ve formě časových pozic taktů pro zvolenou referenční nahrávku a binárních štítků, které libovolně rozdělují nahrané nahrávky na dvě navzájem se vylučující skupiny. Následně nástroj provede analýzu – získá informace o dynamice, témbru a rytmice; vypočítá tzv. kombinovanou hudební synchronizaci pomocí chroma vektorů a neuronové sítě pro detekci hudebních dob; detekuje duplikátní nahrávky a nahrávky s odlišnou hudební strukturou a vypočítá relevanci taktů na základě délky trvání každého taktu nebo rozptylu dynamiky. Uživatel následně může manuálně přidat informace k rytmické struktuře referenční nahrávky (počet dob pro jednotlivé takty) a tato informace se automaticky přenese na všechny nahrávky. V modulu Přehrávač interpretací lze přehrávat zvolené úseky interpretací a poslouchat synchronizovaná místa dle výběru. Lze také třídit takty dle jejich relevance a zobrazovat předem zvolené binární štítky. V posledním modulu lze vizualizovat parametry pro každou nahrávku zvlášť nebo zobrazit vzájemný vztah parametrů na společné ose taktů. Na základě zvolených metadat lze interpretace porovnávat ve smyslu délky trvání zvolených úseků vůči roku nahrání zvukového záznamu.

Klíčová slova

MemoVision; software; hudební analýza; získávání hudebních informací; interpretační analýza; synchronizace; vizualizace

Datum vzniku

1. 1. 2024

Umístění

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www