Detail produktu

Software pro rozpoznání a analýzu ručního kurzívního písma

BURGET, R. JEŽEK, Š. JONÁK, M. MYŠKA, V. MEZINA, A. LUŇÁKOVÁ, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software pro rozpoznání a analýzu ručního kurzívního písma v podobě webové aplikace umožňuje automatickou či poloautomatickou analýzu nahraných dokumentů. Součástí SW je dvojice algoritmů umělé inteligence, z nichž první slouží pro segmentování znaků ručního kurzívního písma. Druhý AI algoritmus klasifikuje segmenty do předdefinovaných tříd. Součástí webové aplikace jsou nástroje umožňující korigování výsledků automatické segmentace. Výsledky analýzy lze exportovat do reportu poskytující pohled na seskupené znaky ručního písma.

Klíčová slova

segmentace znaků;klasifikace znaků;ruční písmo;kurzívní písmo;webová aplikace;analýza

Datum vzniku

31. 12. 2023

Umístění

https://www.utko.fekt.vut.cz/software-pro-rozpoznani-analyzu-rucniho-kurzivniho-pisma

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www