Detail produktu

Software pro identifikaci vlaků TIS (Train Identification System)

KRČ, R. PODROUŽEK, J. NAVRÁTIL, P. VYHLÍDAL, M. PLÁŠEK, O.

Typ produktu

software

Abstrakt

Tato aplikace slouží k automatickému rozpoznání typu lokomotivy ze signálů zrychlení s předem definovanou přesností pomocí modelu hluboké konvoluční neuronové sítě (CNN). Využívá předtrénovaný model ve formátu onnx pro určení konkrétního typu hnacího vozidla. Součástí aplikace je lokalizace začátku a konce lokomotivy v signálu pomocí metody klouzavých průměrů RMS. Vstupem jsou naměřené signály (ve formátu .txt nebo .dat) a jim odpovídající doplňující data z databáze ve formátu .csv. Výstupem je soubor s určenými třídami lokomotiv. Tyto výsledky lze nechat rovněž zapsat přímo do databáze DISC-S tabulky 'vlaky' a sloupce 'TIS_CATEGORY'. Je využito rozhraní CLI, čímž lze systém TIS zapojit přímo do procesu automatizovaného zpracování naměřených dat.

Klíčová slova

srdcovka výhybky, monitorování stavu výhybky, TIS, strojové učení, CNN

Datum vzniku

12. 12. 2023

Umístění

https://www.fce.vutbr.cz/AIU/krc.r/turnout4-0/tis/index.html

Možnosti využití

Výsledek je využíván vlastníkem

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www