Detail produktu

FTIR magneto-spektroskopická transmisní sonda pro externí detektory

DUBNICKÁ MIDLÍKOVÁ, J. SOJKA, A. NEUGEBAUER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Fourier-transform infračervená (FTIR) magneto-spektroskopická transmisní sonda pro externí detektory je komplexní sonda se specifickou funkcí pro provádění magnetooptických experimentů v infračervené oblasti (IR) s detektory umístěnými mimo supravodivý magnet. Sonda A se skládá z pěti hlavních částí: 1. nastavitelná horní část, 2. trubice sondy (1, 2, 3), 3. hlava sondy, 4. zrcadla a 5. držák vzorku (viz obr. A1). Nastavitelná horní část spojuje sondu s optickou spojkou FTIR magneto-spektroskopického zařízen. Trubky sondy (1-3), uvnitř leštěné, slouží jako vlnovody z nemagnetické nerezové oceli. Jsou připevněny k hlavě sondy, kde je umístěn 11-pinový konektor a okénko z mylarové fólie zajištěné okenním šroubem. Paprsek se šíří v sondě umístěné uvnitř proměnné teplotní vložky supravodivého magnetu (VTI). Vstoupí do první trubice a projde okénkem. Poté projde přes vzorek v držáku vzorku. Ve spodní části sondy se prošlý paprsek odráží od dvou plochých zrcadel o úhlu 90° a šíří se nahoru druhou trubicí. Na konci druhé trubice je umístěno další 90° ploché zrcadlo, které jej odráží do třetí (vodorovné) trubice. Na konci vodorovné trubice prochází paprsek dalším okénkem a směřuje přímo k detektoru.

Klíčová slova

FTIR, sonda, externí detektor

Datum vzniku

18. 6. 2021

Umístění

MOTeS laboratory

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek