Detail produktu

FTIR magneticko-spektroskopická optická spojka

DUBNICKÁ MIDLÍKOVÁ, J. NEUGEBAUER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Optická spojka (viz obr. A1) je optická sestava se specifickou funkcí odrážet paralelní paprsek ze spektrometru pomocí parabolického zrcadla a zaostřovat jej do transmisní sondy vložené do supravodivého magnetu. Jejím hlavním účelem je umožnit správné nastavení parabolického zrcadla, aby bylo zajištěno účinné spojení sond. Optická spojka se skládá z pěti hlavních částí: 1. naváděcí trubice, 2. pouzdro parabolického zrcadla, 3. parabolické zrcadlo, 4. zaostřovací kužel a 5. bránový ventil. Vodicí trubice je na jedné straně připojena k výstupu (OUT 2) spektrometru a na druhé straně je připojena k pouzdru parabolického zrcadla, kde je umístěno parabolické zrcadlo. Na spodní části pouzdra je namontován zaostřovací kužel. Uvnitř pouzdra parabolického zrcadla je namontován přesný kinematický držák zrcadla od společnosti Thorlabs, který drží 3" 90° mimoosé pozlacené parabolické zrcadlo od společnosti Thorlabs. Parabolické zrcadlo se nastavuje pomocí dvou nastavovacích šroubů. Parabolické zrcadlo odráží paprsek o 90° a zaostřuje jej do ohniska navrženého tak, aby se nacházelo uprostřed ventilu. Ventil namontovaný na konci zaostřovacího kužele odděluje optickou spojku od sondy A/B.

Klíčová slova

FTIR, pojízdný stůl, přenos

Datum vzniku

18. 6. 2021

Umístění

MOTeS laboratory

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek