Detail produktu

Pojízdný stůl pro FTIR magneto-spektroskopické zařízení

DUBNICKÁ MIDLÍKOVÁ, J. SOJKA, A. NEUGEBAUER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Pojízdný stůl pro FTIR magneto-spektroskopické zařízení, znázorněný na obr. A1, je stůl se specifickou funkcí, který byl navržen tak, aby umožnil snadné přemístění FTIR spektrometru Bruker VERTEX 80v s příslušenstvím k supravodivému magnetu a jeho rámu. Stůl je vyroben z hliníkových profilů od společnosti Bosch Rexroth AG, čtyř dvojitých otočných koleček s polyuretanovým povrchem od společnosti Elesa+Ganter CZ, s.r.o., a tří multiplexních dřevěných desek, z nichž jedna je určena pro spektrometr, druhá pro podporu optické spojky a třetí pro umístění detektoru v konfiguraci sondy A. Pojízdný stůl zajišťuje jednoduchý přenos sestavy a její přesné nastavení díky kompatibilitě s rámem supravodivého magnetu vybaveným lineárními vodicími lištami, servomotory a trapézovými šrouby pro automaticky řízený pohyb, který původně navrhl Ing. Antonín Sojka, Ph.D., pro širokopásmový spektrometr HFEPR založený na rychlém frekvenčním skenování THz (THz-FRaScan-EPR).

Klíčová slova

FTIR, pojízdný stůl, přenos

Datum vzniku

18. 6. 2021

Umístění

MOTeS laboratory

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek