Detail produktu

Hydrostatické ložisko se zpětnovazebním řízením tloušťky mazacího filmu

FOLTÝN, J. POLNICKÝ, V. MICHALEC, M. SVOBODA, P. MARTINEK, J. ROBENEK, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Experimentální zařízení slouží k testování zpětnovazebního řízení tloušťky mazacího filmu. S tímto řízením je možné testovat nerovnoměrné zatěžování, nepřesnosti geometrie kluzných ploch, a vlivu provozních parametrů na změnu tloušťky mazací vrstvy mezi kluznými povrchy běhounu a kapsy. Zpětná vazba spočívá ve změně provozních parametrů (např. průtok) hydraulickým členem (proporcionální ventil) na základě informace ze snímačů. Zatěžování je docíleno pomocí šroubových tyčí a může dosahovat až 2,5 tun. Zařízení je také vybaveno senzory pro vyhodnocování výšky mazací vrstvy, tlaku přímo v buňkách a průtoku dodávaného do každé kapsy ložiska.

Klíčová slova

Testovací zařízení; mazání; hydrostatické uložení

Datum vzniku

31. 5. 2023

Umístění

Laboratoř B2/305 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www