Detail publikace

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach chemicznych w kontekście Przemysłu 4.0

SUDOLSKA, A. LAPINSKA, J. JOANNA, G. CHODOREK, M. ZINECKER, M.

Originální název

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach chemicznych w kontekście Przemysłu 4.0

Anglický název

Talent management in Chemical Companies in the Context of Industry 4.0

Typ

kniha odborná

Jazyk

polština

Originální abstrakt

Zarządzanie talentami to koncepcja obejmująca działania wpisujące się w obszar polityki personalnej związanej z tworzeniem specjalnych programów rozwojowych dla pracowników o największym potencjale rozwojowym. Przedsiębiorstwa chemiczne, podobnie jak wiele innych, muszą rozwijać swoje kompetencje w zakresie pozyskiwania, rozwijania oraz zatrzymywania utalentowanych pracowników, dzięki którym będą mogły stale osiągać po- stępy i konkurować w skali globalnej. W odpowiedzi na tę potrzebę w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na zagadnieniu zarządzania talentami w firmach chemicznych w kontekście rozwoju Przemysłu 4.0. Głównym celem pracy jest ocena poziomu zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego oraz identyfikacja relacji występujących pomiędzy poszczególnymi komponentami tego procesu.

Anglický abstrakt

Talent management is a concept encompassing activities that are part of the area of human resources policy related to the creation of special development programmes for employees with the greatest development potential. Chemical companies, like many others, need to develop their competencies in attracting, developing and retaining talented employees who will enable them to continually postpone and compete globally. In response to this need, this paper focuses on the issue of talent management in chemical companies in the context of the development of Industry 4.0. The main objective of the study is to assess the level of talent management in Polish chemical companies and to identify the relationships occurring between the individual components of this process.

Klíčová slova

Talent management, przedsiębiorstwa chemiczne, Przemysł 4.0, komponenty procesu zarządzania talentami

Klíčová slova v angličtině

Talent management, chemical companies, Industry 4.0, components of the talent management process

Autoři

SUDOLSKA, A.; LAPINSKA, J.; JOANNA, G.; CHODOREK, M.; ZINECKER, M.

Vydáno

20. 12. 2022

Nakladatel

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Místo

Torun (Poland)

ISBN

978-83-231-4889-0

Kniha

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach chemicznych w kontekście Przemysłu 4.0

Číslo edice

1

Strany počet

120

BibTex

@book{BUT183513,
  author="Agata {Sudolska} and Justyna {Łapińska} and Górka {Joanna} and Monika {Chodorek} and Marek {Zinecker}",
  title="Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach chemicznych w kontekście Przemysłu 4.0",
  year="2022",
  publisher="Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address="Torun (Poland)",
  edition="1",
  pages="120",
  doi="10.12775/978-83-231-4890-6",
  isbn="978-83-231-4889-0"
}