Detail produktu

Modulární platforma pro včasné zachycení infekčních pacientů

MYŠKA, V. BURGET, R. MEZINA, A.

Typ produktu

software

Abstrakt

Inteligentní modulárního zdravotnický bezpečnostní systém pro včasné odhalování pacientů COVID-19, kteří vinou nepřesných testů vyskytnou mezi běžnými pacienty. Modulární systém je napojen na informační infrastrukturu FN Olomouc. Obsahuje modul umělé inteligence pro klasifikaci případů COVID-19 na základě obrazových dat (rentgen), rozborů krve a dotazníků příznaků onemocnění. Dále obsahuje modul pro doporučení následné léčby pacientů s post-COVIDOvým syndromem.

Klíčová slova

Covid-19, modulární systém, včasná detekce onemocnění Covid-19

Datum vzniku

31. 12. 2022

Umístění

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www