Detail produktu

Ověřená technologie pěstování obilovin s využitím aplikace tekutých organických hnojiv během vegetace do půdy

BRTNICKÝ, M., HAMMERSCHMIEDT, T., LÁTAL, O., ŠKARPA, P., KUČERÍK, J., KINTL, A., MALÍČEK, O., HOLÁTKO, J.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

V letech 2020 a 2021 byla v poloprovozních pokusech s pšenicí ozimou postupně na dvou různých lokalitách ověřována aplikace variabilního množství digestátu s využitím samochodného stroje VREDO (typ VT4556) vybaveného vegetačním aplikátorem firmy P&L, který umožňuje formou injektáže aplikaci digestátu přímo do půdy. Dále byl hodnocen dopad do výnosu a ekonomiky. Přímým efektem aplikace variabilního množství digestátu injektáží do půdy je zlepšení přísunu živin v období regeneračního hnojení po zimě, které má vliv na podporu počtu odnoží a tím i tvorbu budoucího výnosu. Přímá aplikace digestátu do půdy ovlivňuje snížení úniku volného amoniaku a vyplavování dusičnanů do podzemních vod a tím přispívá k ochraně životního prostřední. Navíc zavedení nově ověřených technologických postupů prokazatelně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělské prvovýrobě vzhledem k dlouhodobému zvýšení hektarových výnosů ve vztahu ke kontrole až o 4480 Kč/ha ve variantě 25 m3/ha + II. regenerační hnojení minerálními hnojivy.

Klíčová slova

Pšenice; digestát; aplikace do půdy; ekonomika; výnos

Datum vzniku

22. 12. 2022

Umístění

Mendelova univerzita Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek