Detail produktu

Ověřená technologie pěstování řepky s využitím hnojiv obohacených sírou

LÁTAL, O., HOLÁTKO, J., HAMMERSCHMIEDT, T., KINTL, A., ŠKARPA, P., KUČERÍK, J., MALÍČEK, O., BRTNICKÝ, M.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Na pozemcích Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. byly pro ověření technologie v reálných podmínkách postupně založeny v letech 2021 a 2022 na vybraných lokalitách poloprovozní pokusy s řepkou ozimou. Ověřována byla aplikace organických hnojiv (hnoje a kompostu) obohacených o odpadní síru na vybrané půdní parametry, vůči standardní organické hmotě (hnojení hnojem a kompostem). Pro účely ověřování výsledku byly v rámci daného managementu obhospodařování dále hodnocen výnos a posouzen ekonomický přínos. Inovační aspekt dosaženého výsledku spočívá v realizaci nové technologie založené za účelem ověření vlivu aplikace organických hnojiv (hnoje a kompostu) obohacených o odpadní síru na změnu vybraných půdních parametrů v rámci daného managementu obhospodařování, s dopadem do výnosu a ekonomiky. Přísun kvalitní organické hmoty do půdy je žádoucí z hlediska zachovávání jejího úrodotvorného potenciálu a ochrany půdního fondu. Vzhledem k dlouhodobému zvýšení hektarových výnosů průměrně až o 322 kg/ha v porovnání s kontrolou přispěje zavedení nově ověřených technologických ke zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělské prvovýrobě u produkce zrna řepky olejné.

Klíčová slova

Hnůj; kompost; síra; půdní parametry; výnos; ekonomika

Datum vzniku

22. 12. 2022

Umístění

Zemědělská akciová společnost Mezihájí, a,s,

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek