Detail publikace

Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov na aktualizovaná vstupní data

MARTON, D. JÍLEK, D.

Originální název

Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov na aktualizovaná vstupní data

Anglický název

Vranov Reservoir Storage Capacity Analysis on Actual Input Data

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Údolní nádrže sloužící k vodárenským účelům jsou důležitým povrchovým zdrojem vody. Pro uvedené účely se využívá zásobní objem nádrží. Cílem příspěvku je analýza zásobního objemu nádrže Vranov, zpracovaná na základě aktualizovaných morfologických a hydrologických vstupních dat. Morfologická data jsou zastoupena aktualizovaným zaměřením dna nádrže Vranov z roku 2021 a následného vypracování nových batygrafických křivek nádrže. Zaměření dna nádrže a nové batygrafické křivky jsou dílčím výsledkem projektu INTERREG ATCZ28 - SEDECO a spolupráce mezi podnikem Povodí Moravy, s.p. a VUT FAST v Brně. Hydrologická data, která poskytl Český hydrometeorologický ústav, jsou aktualizována o měření do roku 2020 a zahrnují i extrémní suchou epizodu z let 2015 až 2018. Na podkladě aktualizovaných dat je pomocí simulace provozu nádrže vyhotovena analýza zásobního objemu nádrže s uvažováním ztrát vody výparem inovovanou iterativní metodou. Výsledky analýzy jsou vedle deterministického řešení provedeny i statisticky pro výpočet zásobního objemu s uvažováním nejistoty měření vstupních podkladů.

Anglický abstrakt

Open water reservoirs used for water supply are an of the major fresh water resources. For these purposes the conservation storage volume is used. The aim of the paper is reservoir yield analysis of the Vranov reservoir based on newest morphological and hydrological data. Morphological data are in the form of actual reservoir bathymetry measurement from 2021 and derivation of area-volume curves. Bathymetric measurement and area-volume curves are one of the outcomes of the INTERREG ATCZ28 - SEDECO project and cooperation between Povodí Moravy, s.p. and BUT FCE. The hydrologic data provided Czech Hydrometeorological Institute. Data are till 2020 and consist of extreme drought event between 2015 and 2018. Based on newest data as well as reservoir storage simulation the yield analysis of reservoir storage volume considering novel water evaporation loos iteration method. Next to deterministic results the statistical uncertainty analysis of the reservoir yield storage are made based on inputs data uncertainty.

Klíčová slova

Batygrafické křivky; zásobní objem; zabezpečenost; Vranov; nejistoty.

Klíčová slova v angličtině

Area-Volume Curves; Storage Volume; Reliability; Vranov; Uncertainty.

Autoři

MARTON, D.; JÍLEK, D.

Vydáno

27. 10. 2022

Nakladatel

Povodí Moravy, s.p. Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-907141-6-8

Kniha

Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2022

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

22

Strany do

26

Strany počet

4

URL

BibTex

@inproceedings{BUT180717,
 author="Daniel {Marton} and David {Jílek}",
 title="Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov na aktualizovaná vstupní data",
 booktitle="Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2022",
 year="2022",
 series="1",
 number="1",
 pages="22--26",
 publisher="Povodí Moravy, s.p. Brno",
 address="Brno",
 isbn="978-80-907141-6-8",
 url="http://vodninadrze.pmo.cz/cz/stranka/download-kompletni-lowres-pdf/"
}