Detail publikace

Vztah města a průmyslu ve výstupech seminárních studentských prací

MÁJEK, J.

Originální název

Vztah města a průmyslu ve výstupech seminárních studentských prací

Anglický název

The relationship between the city and industry in the outputs of seminary student works

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zvolený semestrální úkol ukázal, že studenti dokážou k obecně Publikace pojednává o vztahu města a průmyslových a výrobních aktivit. Téma bylo pojmuto jako semestrální seminární práce, jehož závěry jsou popsány v článku. Výstupy byly zároveň prezentovány formou výstavních panelů. Na výsledcích se podílelo celkem 75 studentů, kteří analytickým způsobem zpracovali 75 unikátních témat popisujících vzájemný vztah města a průmyslu. Pro zpracování úkolu si studenti vybrali 63 různých měst, respektive oblastí, přičemž při zpracování logicky preferovali města, která alespoň trochu znají. Město Brno bylo zastoupeno celkem 7×, dalšími frekventovanými městy s průmyslovým dědictvím byl Zlín a Kopřivnice (3×). Ostatní zvolená města byla zastoupena jednou, výjimečně 2×. Téma bylo zpracováno na území 7 různých států, přičemž bylo Česko bylo zastoupeno 54×, Slovensko 14×, Ukrajina 2×, Slovinsko 2×, Kazachstán 1×, Francie 1× a Španělsko 1×.

Anglický abstrakt

The selected semester task showed that students can generally The publication discusses the relationship between the city and industrial and production activities. The topic was conceived as a semester seminar paper, the conclusions of which are described in the article. At the same time, the outputs were presented in the form of exhibition panels. A total of 75 students took part in the results, who analyzed 75 unique ones topics describing the mutual relationship between the city and industry. The students chose 63 different cities or regions to complete the task, logically preferring the cities they knew at least a little. The city of Brno was represented a total of 7 times, other frequented cities with industrial heritage were Zlín and Kopřivnice (3 times). The other selected cities were represented once, exceptionally twice. The topic was processed on the territory of 7 different countries, while the Czechia was represented 54 times, Slovakia 14 times, Ukraine 2 times, Slovenia 2 times, Kazakhstan 1×, France 1× and Spain 1×.

Klíčová slova

průmysl, město, výroba, urbanistické vztahy

Klíčová slova v angličtině

industry, city, production, urban relations

Autoři

MÁJEK, J.

Vydáno

20. 4. 2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-6091-1

Kniha

Kdo? Co? Sborník mezinárodního kolokvia Krajina Sídla Památky

Číslo edice

1

Strany od

52

Strany do

55

Strany počet

98

BibTex

@inproceedings{BUT180467,
  author="Jan {Májek}",
  title="Vztah města a průmyslu ve výstupech seminárních studentských prací",
  booktitle="Kdo? Co? Sborník mezinárodního kolokvia Krajina Sídla Památky",
  year="2022",
  number="1",
  pages="52--55",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-6091-1"
}