Detail produktu

LTAUSA - V008 - Software pro charakterizaci grafénových bolometrů

ŠEDIVÝ, M. HRUBÝ, J. LAGUTA, O. SOLODOVNYK, A. NEUGEBAUER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Pro měření EPR spekter jednomolekulárnich magnetů (JMM) pomocí grafénového bolometru, bylo potřeba charakterizovat připravené bolometry. V prvním kroku byla k přístroji Keithley 2450 (od Tektronix) v LabVIEW vytvořena aplikace pro vzdálené měření odporu grafénového bolometru. Tento program byl doplněn kódem pro ovládání teplotního kontroléru (od Lake Shore Cryotronics, model 350) aby bylo možné změřit teplotní závislost bolometrů. V druhém kroku byla na základě vzorového programu pro Keithley 2450 vytvořena aplikace pro volt-ampérových (VA) charakterizaci bolometrů v magnetickém poli, které bylo vytvořeno supravodivým magnetem a řízeno zdrojem elektrického proudu SMS 120 (od Cryogenics Limited). Obě aplikace lze stejným způsobem použít i na charakterizaci jiných elektronických komponent. Spektra JMM na bolometru byli po malý úpravě HFEPR spektrometru změřeny pomocí softwaru, který byl již dříve vtvořen k ovládání daného spektrometru.

Klíčová slova

software, grafén, bolometr, jednomolekulární magnety, volt-ampérová charakterizace

Datum vzniku

14. 12. 2022

Umístění

MOTeS laboratory

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek