Detail produktu

LTAUSA19060 - V002 - Průchodka optických vláken pro THz FraScan spektrometr.

SOLODOVNYK, A. LAGUTA, O. NEUGEBAUER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Průchodka optických vláken je jednoduchým řešením pro sondu EPR spektrometru THz FraScan. Úhlové vyrovnání průchodky umožňuje překonat rozměrová omezení hlavy EPR sondy. V tomto případě se optické vlákno může spirálovat kolem vlnitého vlnovodu bez výrazného ohybu. Tělo průchodky bylo vyrobeno z bronzu. Mechanismus tohoto zařízení je další: optické vlákno je prostrčeno vnějším šroubem [obr. A1 - (b)], PTFE pouzdro a vnitřní šroub a celý systém se připojuje k sondě EPR. Utažením vnějšího šroubu se mechanický tlak dostane na PTFE pouzdro, které zase sevře optické vlákno (u Silica stínění je průměr kolem 0.7 mm) a vnitřní šroub zůstane ve stejné poloze. Dostatečně utažený vnější šroub tak poskytuje stlačenou PTFE objímku spolu s optickým vláknem a takový systém může podporovat vakuum minimálně 10−4 mbar.

Klíčová slova

Průchodka optických vláken, vakuum

Datum vzniku

14. 12. 2022

Umístění

MOTeS laboratory

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek