Detail produktu

LTAUSA19060 - V001 - EDMR držák vzorků pro THz FraScan spektrometr

SOLODOVNYK, A. LAGUTA, O. NEUGEBAUER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Držák vzorků EDMR pro spektrometr THz FraScan je komplexní zařízení se specifickými funkcemi pro provádění experimentů v elektricky detekované magnetické rezonanční spektroskopii. Držák se skládá ze čtyř hlavních částí: 1. vnější tělo, 2. vnitřní část, 3. horní víko a 4. deska plošných spojů s držáky zrcátek [viz obr. A1]. Hladkostěnný vlnovod je připevněn k hornímu víku vnitřní částí držáku pro šíření mikrovln. Deska plošných spojů obsahuje obvody vzorku a vyhrazené senzory a připojení z nich vedou k horní signální svorce. Modulační cívka je navinuta na vnější tělo, jak je znázorněno na obr. A1. K vnitřní části je připevněn kolimátor z optických vláken pro šíření světla přes širokopásmová zrcadla ke vzorku. Držák je schopen fungovat v magnetických polích v rozsahu od 0 do 16 T a teplotách mezi 300 K a 3 K. Horní víko je vyrobeno z bronzu, vnitřní a vnější části těla jsou vyrobeny z polyetheretherketonu (PEEK) a hladkostěnný vlnovod je vyroben z nemagnetické nerezové oceli. Na desku plošných spojů lze umístit vzorek o průměru 36 mm a výšce 7 mm, přičemž se vezme v úvahu, že mikrovlnná apertura má průměr 5 mm, v závislosti na vyrovnání senzorů a šíření světla. Doporučuje se velikost vzorku 10 mm x 10 mm x 2 mm. V režimu EPR jsou mikrovlnné ztráty -17.8 dB.

Klíčová slova

THz, elektricky detekovaná magnetická rezonance, držák vzorku

Datum vzniku

14. 12. 2022

Umístění

MOTeS laboratory

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek