Detail produktu

LTAUSA - V007 - Nerezonanční držák vzorků pro měření tenkých vrstev a testování nanometrových zařízení pomocí EPR spektrometru

SOJKA, A. NEUGEBAUER, P. LAGIŇ, A.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Držák vzorků s průměrem 50 mm umožňuje charakterizaci elektronických zařízení pod mikrovlným ozařováním nebo provádět magnetotransportní měření. Držák je kompatibilní s upínacím zařízením na EPR sondě brněnského FraScan EPR spektrometru a rozšířeného designu PCB čipu (deska z plošných spojů). Maximální velikost vzorku je 8 mm × 8 mm. Držák vzorků obsahuje celkově 20 elektrický kontaktů. 16 kontaktů je navrženo pro kontakt se vzorkem na PCB čipu a EPR sondou, další čtyři kontakty jsou připojeny na teplotní senzor a stabilizátor teploty zajištující stabilizu vzorku v řádu 10 mK. Držák vzorků pracuje při vysokých magnetických polích až do 16 T, na vzorek může být aplikována frekvence v rozsahu 90–1100 GHz při teplotně vzorku v rozsahu 4–400 K.

Klíčová slova

Magnetická rezonance ve frekvenční doméně (FDMR), vysokofrekvenční elektronová spinová rezonance (ESR)/EPR, Bolometr, čip EPR

Datum vzniku

14. 12. 2022

Umístění

MOTeS laboratory

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek