Detail publikace

Město a průmysl ve výstupech studentských prací

MÁJEK, J, PAVLOVSKÝ, T.

Originální název

Město a průmysl ve výstupech studentských prací

Anglický název

The city and industry in the outputs of student works

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Řešené konferenční téma "Město a průmysl" bylo předmětem školního zadání pro studenty bakalářského studijního programu oboru Městské inženýrství a oboru Architektura a rozvoj sídel v rámci Fakulty stavební VUT v Brně. Článek pojednává o pedagogickém procesu a o rozdílných způsobech zachycení urbanistického vztahu průmyslu a města. Cílem toho projektu od bylo pokusit se zadané téma zpracovat na akademické půdě nekonvenčním způsobem ve vyučovacích hodinách předmětů, jejichž hlavním těžištěm je urbanismus, územní plánování a rozvoj sídel. Studenti měli za úkol zadané téma zpracovat libovolným způsobem, přičemž hlavním kritériem bylo popsat a analyticky vysvětlit vzájemně se ovlivňující vztahy funkce průyslu a města v klíčových aspektech. Výsledky práce byly prezentovány na výstavních plakátech formátu B2, které se zároveň staly součástí výstavy v rámci připravované konference. Projetku se účastnilo 75 studentů.

Anglický abstrakt

The addressed conference topic "City and Industry" was the subject of a school assignment for students of the bachelor's study program in the field of Urban Engineering and the field of Architecture and Development of Settlements within the Faculty of Civil Engineering BUT. The article discusses the pedagogical process and different ways of capturing the urban relationship between industry and the city. The goal of the project was to try to work on the given topic in an unconventional way on campus in the lessons of subjects whose main focus is urbanism, spatial planning and development of settlements. The students were tasked with processing the assigned topic in any way they wanted, while the main criterion was to describe and analytically explain the mutually influencing relationships between the functions of the industrial estate and the city in key aspects. The results of the work were presented on exhibition posters in B2 format, which also became part of the exhibition within the upcoming conference. 75 students participated in the project.

Klíčová slova

Město a průmysl, městské inženýrství, průmysová výroba, urbanismus, sídlo, rozvoj měst

Klíčová slova v angličtině

City and industry, urban engineering, industrial production, urban planning, residence, urban development

Autoři

MÁJEK, J,; PAVLOVSKÝ, T.

Vydáno

7. 10. 2022

Nakladatel

Informační centrum ČKAIT

Místo

Praha

ISBN

978-80-88265-37-5

Kniha

26. mezinárodní konference. Městské inženýrství Karlovarsko 2022. Město a průmysl.

Číslo edice

1

Strany od

51

Strany do

52

Strany počet

2

BibTex

@inproceedings{BUT180335,
  author="Jan {Májek} and Tomáš {Pavlovský}",
  title="Město a průmysl ve výstupech studentských prací",
  booktitle="26. mezinárodní konference. Městské inženýrství Karlovarsko 2022. Město a průmysl.",
  year="2022",
  number="1",
  pages="51--52",
  publisher="Informační centrum ČKAIT",
  address="Praha",
  isbn="978-80-88265-37-5"
}