Detail publikace

Analýza zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot klimatické změny

BEDNÁŘ, M. MARTON, D.

Originální název

Analýza zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot klimatické změny

Anglický název

Reservoir Storage-Yield Analysis under Uncertainty of Climate Change

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek představí paušální hydrologický srážko-odtokový model založený na vodní bilanci v měsíčním kroku výpočtu. Model je založen na průměrném měsíčním nasycením půdy a odtoku vody z povodí. Odhad potenciální evapotranspirace je proveden s využitím metody Thornthwaite. Model je následně aplikován ke zpracování klimatologických dat obsahujících nejistotu změny klimatu, která je prezentována souborem budoucích klimatologických scénářů generovaných pro období 2021 až 2060.

Anglický abstrakt

This paper will present a lumped water balance rainfall-runoff hydrological model within a monthly timestep. The model is based on mean monthly soil moisture and runoff in a river catchment. The estimate of potential evapotranspiration is computed using the Thornthwaite method. The model is then used to process climatological data containing uncertainty of climate change, which is represented by an ensemble of future climatological scenarios generated for the period between 2021 and 2060.

Klíčová slova

bilanční model;klimatická změna;Thornthwaite;RCP scénáře

Klíčová slova v angličtině

water balance model;climate change;Thornthwaite;RCP scenarios

Autoři

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D.

Vydáno

16. 5. 2022

Nakladatel

ľ: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Místo

Bratislava

ISSN

0322-886X

Periodikum

VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA

Ročník

65

Číslo

5-6/2022

Stát

Slovenská republika

Strany od

30

Strany do

36

Strany počet

7

URL

BibTex

@article{BUT178175,
  author="Martin {Bednář} and Daniel {Marton}",
  title="Analýza zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot klimatické změny",
  journal="VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA",
  year="2022",
  volume="65",
  number="5-6/2022",
  pages="30--36",
  issn="0322-886X",
  url="http://www.zzvh.sk/data/files/781_vodohospodarsky-spravodajca-05_06_2022_webovka.pdf"
}