Detail publikace

Porovnání metod výpočtu potenciální evapotranspirace

BEDNÁŘ, M. MARTON, D.

Originální název

Porovnání metod výpočtu potenciální evapotranspirace

Anglický název

A Comparison of Methods for Evaluation of Potential Evapotranspiration

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek představí využití několika různých metod pro stanovení potenciální evapotranspirace a jejich vliv na stanovení odtoku vody z povodí v podmínkách klimatické změny. Jedná se o metody založené na průměrných teplotách a případně extraterestrické radiaci. Konkrétně se jedná o metody Blaney-Criddle, Hargreaves, Turc a Thornthwaite. Metody byly testovány pomocí bilančního srážko-odtokového modelu kalibrovaného na části povodí řeky Dyje. Výsledky ukázaly, že nejvhodnějšími metodami pro toto území jsou Turc a Thornthwaite. Obě zmíněné metody však vykazovaly rozdílný vliv při analýze klimatické změny v období 2021–2060.

Anglický abstrakt

This paper shows usage of four different methods for evaluation of potential evapotranspiration and their effect on the determination of runoff from a river basin under conditions of climate change. Methods are based on mean temperatures and eventually extra-terrestrial radiation. Specifically, the methods are Blaney-Criddle, Hargreaves, Turc and Thornthwaite. Methods were tested using water balance rainfall-runoff hydrological model used on a part of Thaya river catchment. Results shown that the best fitted methods for this study area are Turc and Thornthwaite, however they had a different effect on the analysis of climate change during the period from 2021 to 2060.

Klíčová slova

Klimatická změna, potenciální evapotranspirace, Turc, Thornthwaite,

Klíčová slova v angličtině

limate change, potential evapotranspiration, Turc, Thornthwaite

Autoři

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D.

Vydáno

27. 1. 2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-76-9

Kniha

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

Strany od

393

Strany do

398

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT176190,
  author="Martin {Bednář} and Daniel {Marton}",
  title="Porovnání metod výpočtu potenciální evapotranspirace",
  booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ",
  year="2022",
  pages="393--398",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  doi="10.13164/juniorstav.2022.393",
  isbn="978-80-86433-76-9",
  url="https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203467"
}