Detail publikace

Bilanční srážko-odtokový hydrologický model v denním kroku výpočtu

BEDNÁŘ, M. MARTON, D.

Originální název

Bilanční srážko-odtokový hydrologický model v denním kroku výpočtu

Anglický název

Lumped Water Balance Rainfall-Runoff Model Within a Daily Computational Time Step

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Hlavním cílem příspěvku je představení vyvíjeného softwaru představující bilanční srážko-odtokový hydrologický model. Software umožňuje uživateli vytvořit simulační model srážko-odtokového procesu v libovolném povodí, pro které jsou k dispozici potřebná měřená klimatologická a hydrologická data. Kalibrovaný model lze pak následně využít pro odhad odtoku vody z povodí na základě simulací výhledových klimatických vstupních dat, což umožní jistým způsobem analyzovat vliv klimatické změny na hydrologické podmínky v krajině. Model je vyvíjen a testován na části povodí řeky Dyje nad vodní nádrží Vranov.

Anglický abstrakt

This paper aims to show the developed software representing a lumped water balance rainfall-runoff hydrological model. The software allows the user to create a simulation model of the rainfall-runoff process in any catchment for which the user can provide the necessary measured climatological and hydrological data. The calibrated model then can be used to predict runoff from the catchment based on the predicted input data, allowing for some analysis of the impact of climate change on hydrological conditions in the landscape. The model is developed and tested on a part of the Thaya river catchment, the part above the Vranov reservoir.

Klíčová slova

Hydrologický model, simulace, lumped model, srážko-odtokový model, klimatická změna

Klíčová slova v angličtině

Hydrological model, simulation, lumped model, rainfall-runoff model, climate change

Autoři

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D.

Vydáno

27. 1. 2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-76-9

Kniha

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

Strany od

387

Strany do

392

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT176189,
  author="Martin {Bednář} and Daniel {Marton}",
  title="Bilanční srážko-odtokový hydrologický model v denním kroku výpočtu",
  booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ",
  year="2022",
  pages="387--392",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  doi="10.13164/juniorstav.2022.387",
  isbn="978-80-86433-76-9",
  url="https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203465"
}