Detail patentu

Systém pro certifikaci zdrojů elektrické energie připojovaných do elektrických sítí nízkého napětí

HANŽLÍK, T. KYSNAR, F. ČURDA, P. MASTNÝ, P. MORÁVEK, J. PTÁČEK, M. PROCHÁZKA, K. KNOBLOCH, J. MARTIŠ, J. PAZDERA, I. PROCHÁZKA, P. VOREL, P.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká systému sloužícímu k certifikaci zdrojů elektrické energie, tzv. výrobních modulů malého výkonu, a to zejména obnovitelných zdrojů elektrické energie, které jsou určeny k připojení do elektrických sítí nízkého napětí distribuční soustavy elektrické energie.

Klíčová slova

certifikační zdroj; regulační zdroj; výrobní modul; obnovitelné zdroje; Smart Grids; frekvence; napětí

Číslo patentu

35660

Datum přihlášky

14. 10. 2021

Datum zápisu

14. 12. 2021

Datum skončení platnosti

14. 10. 2025

Vlastník

EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., České Budějovice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www