Detail produktu

RPC kompozitní materiál pro balistickou ochranu

NOVOTNÝ, R. ŠOUKAL, F. DLABAJOVÁ, L. KOUTNÝ, O. BYSTRIANSKA, E. DRDLOVÁ, M. HOLEŠINSKÝ, R. HOLÍK, T. PĚCHOUČEK, P. ŠPERL, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Výsledný materiál se díky použitým uvedeným surovinám, vyznačuje značnou objemovou hmotností, pohybující se v hodnotách 2 600 kg/m3. Ta je výsledkem několika faktorů, do kterých lze zařadit například použití nízkého vodního součinitele, zaplnění distribuční křivky či využití vakua. Při zjišťování mechanických vlastností byly zkušební tělesa ponechány ve vodním uložení po dobu 28 dní při laboratorní teplotě. Pevnosti v tlaku dosahují 259 MPa a pevnosti v tahu ohybem dosahují hodnot 29 MPa. To je pro takový typ kompozitního materiálu unikátní. Tento materiál předčí komerční produkty ve vyšší objemové hmotnosti a pevnostech v tlaku. Odlišný je také přístup, kdy toto pojivo těchto parametrů dosahuje při vodním součiniteli w/c - 0,266, na rozdíl od komerčních produktů, které těchto parametrů dosahují při vodních součinitelích 0,2 a nižší.

Klíčová slova

cement, RPC, kompozit, balistická ochrana

Datum vzniku

30. 9. 2021

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno. Laboratoř C110.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek