Detail patentu

Upevňovací sestava pro soustavu kamer a box

KŘÍŽ, P. PŘINOSIL, J. ŘÍHA, K.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Jedná se o technické řešení upevňovací sestavy pro soustavu kamer a boxu s uvedenou upevňovací sestavou a s kamerami upevněnými na uvedené upevňovací sestavě. Tato sestava je využívána pro sběr dat Automatizovaného panoramatického dohledového systému pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech, krátce PanSys.

Klíčová slova

panoramatický systém; soustava kamer; upevňovací soustava

Číslo patentu

34746

Datum přihlášky

12. 11. 2020

Datum zápisu

31. 12. 2020

Vlastník

JIMI CZ, a.s., Praha 5, Motol, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www