Detail produktu

Solidifikát (rekultivačně sanační hmota) s alternativním hydraulickým pojivem vhodný pro rekultivačně sanační činnosti.

MÁSILKO, J. KOPLÍK, J. ŠOUKAL, F. VLČEK, J. MATĚJKA, V. TOPINKOVÁ, M. SABOVČÍK, T. GRYŽBOŇ, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Princip výroby solidifikátu vychází z karbonatace odpadních materilálů ze zpracování ocele, v tomto případě se jedná o upravenou pánvovou strusku. Výsledné složení solidifikátu sestává z 30 hm% namleté pánvové strusky, 50 hm% směsi strusek a sutin, 20 hm% Fe kalů a záměsové vody. Směs se po smíchání zalisuje do vhodných forem a nechá se karbonatovat mírným přetlakem oxidem uhličitým po nezbytně nutnou dobu. Takto připravený materiál má vhodné mechanické vlastnosti, i, aby mohl sloužit jako rekultivačně sanační hmota. Solidifikát se vyznačuje nízkou vyluhovatelností těžkých kovů a objemovou stabilitou.

Klíčová slova

Solidifikace, karbonatace, pánvová struska, směs strusek a sutin, Fe kaly

Datum vzniku

1. 4. 2021

Umístění

Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118, Brně, 61200

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek